Brunata Intranet

EPOS

Brunata HR system

Kan kun benyttes med firefox!

Åbn
WebBill

Brunata varmeregnskab

Kan kun benyttes med firefox!

Åbn
Brunata Library

Brunata sharepoint

Åbn
Support

Brunatas support system

Åbn
CoZone

Timeregistrering

Åbn
Lifetime

Timeregistrering

Åbn
Organisation & Management

HR, Intern kommunikation, persondata mv.

Åbn
Frokost

Menuen i kantinen

Åbn